Metsästys

Seuramme harjoittaa metsästystä laajamittaisesti myös tavanomaisen hirvenmetsästyksen lisäksi.

Hirvieläinten metsästys

Alueella esiintyy runsaasti hirveä, metsäpeuraa niukasti, valkohäntäpeuraa niukasti - vaikka pyyntilupia on. Kauris on runsastunut alueella viime vuosien aikana nopeasti. 

Pienpetojen metsästys

- kettu, näätä, mäyrä, supi, minkki
- kettukoppi
- loukkupyynti

Pienriistan metsästys

- kauris, jänis, metsäkanalinnut, fasaani, sorsat, kyyhkyt, majavajahdit (J. Lahtinen)
- metso, teeri, riekko, pyy. Esiintyy alueella metsästettävästi.
- seuran sisällä toimii myös erillisryhmä, joka kasvattaa fasaaneja. Vuosittain kasvatetaan runsaat 200 lintua. Metsästetään ryhmäjahtina. Apuna käytetään koiria.

 

Kyttäysjahti


Kattoremppa
(riistakameran kuvaa 2010)

 

Riistanhoito

Riistanhoitoo kuuluvat mm. riistapellot, maastoruokinta, pienpetojen myynti, varislinnut, pienpedot. Riistakolmiolaskennat. Kolmen seuran yhteinen toiminta. Järjesteltään syksy- ja talvilaskenta.


Riistakantojen seuranta

- hirvieläimet, suurpedot, pienpedot,
- metsästämme kaikkea riistaa kestävän kehityksen periaatteella

Suurpedot

- anomuksessa on kaksi ilveslupaa - Ähtärin rhy:n alueella. Ilveskanta on laskentojen perusteella muutamia kymmeniä RHY:n alueella. Metsästys tapahtuu seurametsästyksenä.
- karhuhavaintoja on alueella tehty useita. Kaatolupia ei ole.
- susihavaintoja on alueella myös tehty mm. jälkihavaintoja on. Kaatolupia ei ole.
- ahman jälkiä on tavattu seuran alueella.