Hirviseurue

Hirvenmetsästys 1960-luvulla oli ns. ajometsästystä, jollaisena se säilyi miltei näihin päiviin saakka. Vasta 2000-luvun alusta metsästys on ollut pääsäntöisesti koirametsästystä eli metsästystä koirien avulla. Osasyyllisenä tähän voi toki pitää metsästäjien "ukkoutumista", vaikka metsästystavan muuttumisessa on ollut mukana useita tekijöitä. Koirametsästyksen vankka kannatus tuli seuraamme Källin ollessa hirvipäällikkönä.

 

Tauko paikalla
(Tauko paikalla)

 

Kerran vuodessa järjestetään "Akkainjahti", jolloin mukana voivat olla myös aseettomat henkilöt. Tällöin mukaan yleensä kutsutaan metsästäjien muut perheenjäsenet. Metsästys suoritetetaan Kestinhovin alueetta ajometsästyksenä. Tästä metsästysmuodosta pitää varsinkin puheenjohtajamme Y. Petäjä.

Akkainjahti

 

Koirametsästys on järjestetty niin että seurue on jaettu pienempiin ryhmiin, joita vetävät ryhmänjohtajat. Ryhmänjohtajat asettavat oman ryhmänsä miehet passipaikoille. Jahtipäällikkö jakaa passialueet ryhmänjohtajien kesken, korttia vetämällä.

Koira ja mies

 

Mukana on tietenkin myös kuljetus- ja huoltoryhmä. Huoltoryhmä korjaa saaliin pois ja kuljettaa sen lahtivajalle. Huoltoryhmän pitkäaikaisena päälikkönä toimii yhä T. Keisala. Mikäli hakumatkat ovat lyhyitä, on hän karauttanut paikalle jopa Valmetilla.

Valmet-mies

 

Hirvipäällikkönä toimii Asko Koivisto, varalla Vesa Viirelä

Ryhmänjohtajat

V. Viirelä
K. Ström
T. Ruha
J. Lahtinen
H. Ström

Seuramme hirvikoiria ovat

Pate - Jämptlandin pystykorva - uros
Lotta - karjalan karhukoira - narttu
Sissi - Harmaa Norjan hirvikoira - narttu

Inna - nuori karjalan karhukoira

Koiranohjaajina toimivat:
- H. Kanervasalo "Heikki"
- M. Lepistö "Lepistö"
- A. Koivisto