Jaostot

Jaostot ovat seuran sisällä olevia operatiivisia toimintaryhmiä, joille on asetettu tietyt vastuualueet.

Ähtärin urheilumetsästäjät ry:llä on seuraavat jaostot:

Kiinteistöt ja metsästysalueet

- kiinteistönhoitoa
- metsästysalueen vuokrasopimusten hoito

Hirvi- ja riistanhoitojaosto

- riistanhoitopiirin luvanvarasiten hirvieläinten metsästyksen lupien anominen ja metsästyksen tuloksen raportointi kyseisille viranomaisille

Kilpailu- ja virkistysjaosto

- ampuradan huolto ja järjestelyt, ampumakokeet ja kilpailut
- koirakokeet
- seurojen välinen suhdetoiminta

SRVA jaosto