Valkohäntäpeuran ja kauriin metsästys

Valkohäntäpeuroja ja kauriita metsästetään yksin kyttäämällä tai porukalla käyttämällä koiria apuna.