Uudet tarinat

Uusimmat kuvat

img-20171119-wa0000
img-20171118-wa0001

Esityslista talvikokouseen 10.4.2022

01.04.2022

ÄHTÄRIN URHEILUMETSSÄSTÄJÄT RY:n TALVIKOKOUS 2022            

Paikka:  10.4.2022 AutoPirtti,  Ähtäri klo 14:00

ESITYSLISTA

Kokouksen avaus

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (vuoden 2015 talvikokouspäätös, seuramme nettisivut toimivat virallisena ilmoitustauluna) Kokouskutsu 13.3.2022 Whatsup:ssa ja nettisivuilla
 3. Hyväksytään työjärjestys
 4. Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 6. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
 7. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle: erovuorossa Markku Lepistö, Kyösti Rossi ja Henry Viitanen
 8. Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle: viime vuonna toiminnantarkastajina toimivat Taito Keisala ja Juhani Määttänen, varalla Tuomo Ruha ja Jukka Lahtinen
 9. Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
 10. Päätetään seuran liittymismaksujen ja jäsenmaksun suuruudesta (viime vuonna 500e/170e, jäsenmaksu 100 e)
 11. Vahvistetaan alkaneen vuoden taloussuunnitelma (tulo- ja menoarvio)
 12. Valitaan tarpeelliset toimikunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä
 13. Toimitetaan uusien jäsenten vaali, jäsenhakemuksia kaksi kappaletta: Johanna Luoma-Opas ja Marjo-Riitta Toppinen.  Tällöin 2/3 läsnä olevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla. Päätetään koejäsenten (Milla Riekki, Pertti Kurttila, Ilpo Heikkinen ja Jaakko Kontsas) valinnasta varsinaisiksi jäseniksi.
 14. Sääntömuutosehdotus yhdistyksen sääntöihin koskien mm. jäsenmaksua ja liittymismaksua.
 15. Hirvipäällikön valinta metsästyskaudelle 2022-2023
 16. Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7§:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi
 17. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
 18. Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
 19. Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:lle Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry:lle tehtävistä esityksistä
 20. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
 21. Kokouksen päättäminen.

 

 

09.09.2023Kesäkokouspäätöksiä 2023
04.08.2023Kesäkokous 2023
04.08.2023Kesäkokous 2023
17.04.2023Talvikokouspäätöksiä 2023
06.03.2023Talvikokous 2023
29.08.2022Kesäkokouspäätöksiä 2022
04.08.2022Kesäkokous 2022
11.04.2022Talvikokouspäätöksiä 10.4.2022
01.04.2022Esityslista talvikokouseen 10.4.2022
13.03.2022Talvikokous sunnuntaina 10.4.2022

Siirry arkistoon »